Pomembni dokumenti

Domov / O nas / Pomembni dokumenti
  • NOTRANJA PRIJAVA KRŠITEV in ZAŠČITA PRIJAVITELJA

Zavezanec zagotovi enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu. Prav tako zagotovi informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije (petnajsti odstavek 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)).

Pomembne povezave:

  1. Pojasnilo o postopku prijave
  2. Notranji akt o določitvi notranje poti za prijavo (Pravilnik);
  3. Obrazec za notranjo prijavo (Obrazec);
  4. Zakon o zaščiti prijaviteljev (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri).

 

 

 

Skip to content