Program s prilagojenim izvajanjem

Domov / Svetovalno delo / Program s prilagojenim izvajanjem

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Otrokom s posebnimi potrebami z ustrezno odločbo omogočamo vključitev v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja v okviru rednih oddelkov. Nosilci programov za posamezne otroke so vzgojitelji, dodatno strokovno pomoč pa izvaja mobilna specialna pedagoginja zaposlena v našem vrtcu in po potrebi zunanje sodelavke, ki so del Mobilne službe za dodatno strokovno pomoč v ljubljanskih vrtcih ali prihajajo iz drugih specializiranih ustanov, kot je npr. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana.

Dodatno strokovno pomoč v skladu z možnostmi Mobilne službe nudimo tudi tistim otrokom, za katere so starši že oddali zahtevek za usmerjanje in na izdajo odločbe še čakajo.