Program s prilagojenim izvajanjem

Domov / Svetovalno delo / Program s prilagojenim izvajanjem

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Otrokom, ki se soočajo z različnimi posebnostmi in izzivi vezanimi na življenjsko situacijo, zdravstveno stanje ali razvojne potrebe omogočamo vključitev v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki v našem vrtcu poteka v okviru rednih oddelkov.

Za vsakega otroka strokovna skupina oblikuje individualiziran program, s katerim opredeli prilagoditve in vsebine dela, ki jih izvajata strokovna delavca v skupini, poudarke pri urah dodatne strokovne pomoči, ki jih praviloma izvaja specialni pedagog, po potrebi pa tudi drugi strokovnjaki ustreznih specialnosti, ter vlogo in naloge spremljevalca, če je ta dodeljen.

Otroku praviloma pripadata 2 uri dodatne strokovne pomoči ter 1 ura svetovalne storitve, ki jo izvajajo vsi člani strokovne skupine: vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč in morebitni spremljevalec.

Dodatno strokovno pomoč nudimo vsem otrokom, za katere so starši pridobili Zapisnik multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo, glede na razpoložljive kapacitete v okviru Mobilne službe ljubljanskih vrtcev pa tudi otrokom s priporočilom Centra za zgodnjo obravnavo ali dogovorjenim datumom za prvi obisk.

Za zagotavljanje čim ustreznejše podpore otroku se v vrtcu redno povezujemo in sodelujemo s strokovnjaki Centrov za zgodnjo obravnavo pri zdravstvenih domovih in drugih ustreznih institucij, kjer so otroci obravnavani. Izkušnje pa nam kažejo, da je najpomembnejše tesno in redno sodelovanje s starši.

Skip to content