Svetovalna dejavnost

Domov / Svetovalno delo / Svetovalna dejavnost

Temeljni cilj svetovalne dejavnosti je sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za optimalni celostni razvoj vsakega otroka.

Svetovalna delavka se s svojim strokovnim znanjem preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.

Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu, torej z otroki in njihovimi starši, z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, z vodstvom vrtca ter zunanjimi institucijami.

V vzgojno – izobraževalno delo se vključuje na ravni pomoči, sodelovanja pri razvojnih in preventivnih dejavnostih, sodelovanja pri organizaciji in načrtovanju ter evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela vrtca.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko pogovorite s svetovalno delavko, so: priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec ter ob vstopu v šolo, posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju, posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (kot na primer rojstvo, razveza, selitev, odvisnost), razumevanje in pomoč pri odpravljanju različnih otrokovih težav ter stisk (pri hranjenju in spanju, močenju postelje ali blatenju, nemirnosti, agresivnem vedenju), svetovanje o možni pomoči otroku z motnjami, ovirami oz. primanjkljaji v razvoju ter nadarjenemu otroku. Hkrati vam svetuje tudi o morebitni pomoči strokovnjakov zunanjih institucij.

Svetovalna delavka vam svetuje na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

Strokovno pomoč v Viških vrtcih nudijo tudi zunanji sodelavci, in sicer mobilni specialni pedagogi, ki nudijo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.