Sestanki s starši

Domov / Lokacije / Bičevje / Sestanki s starši

Sestanki s starši imajo bolj informativno kot problemsko funkcijo. Na teh sestankih seznanjamo starše z delovnimi načrti, okvirnimi informacijami o poteku dela v skupini in vrtcu, morebitnih spremembah ipd. Te sestanke lahko skličeta vzgojitelj ali predstavnik oddelka v Svetu staršev. Z vidika porabe časa je najbolj ugodno, če se uskladita na skupnem sestanku.

SkupinaTermin
Helena Sopčič
Špela Antolovič
12. 09. 2018 ob 16.30
Jadranka Zore
Vera Topolovec
13. 09. 2018 ob 16.30
Natalija Sušnik
Mojca Rihar
24. 09. 2018 ob 16.15
Ivi A. Zagoričnik
Klavdija Kern
18. 09. 2018 ob 16.30
Nevenka Hren
Refika Đokić
19. 09. 2018 ob 16.30