Bolezni in higiena

Domov / Prehrana in zdravje / Bolezni in higiena

V Priporočilih za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, ki jih je 2012 izdal Inštitut za varovanje zdravja RS je navedeno, da je otrok sposoben za vključitev v vrtec, ko je od zadnjega bolezenskega znaka (bruhanje, driska)  minilo najmanj 48 ur. Kdaj se bo otrok po preboleli bolezni vključil v vrtec, oceni pediater, ki otroka zdravi. Otrok mora biti dovolj zdrav, da je sposoben obremenitev, ki se pojavljajo v vrtcu in ne sme biti kužen za okolico. Prenehanje kužnosti je različno, odvisno od bolezni. O nalezljivih boleznih v skupinah obveščamo starše preko obvestil na oglasnih deskah igralnic.

Zdravstvena terapija otrok v vrtcu

Po Priporočilih za ukrepanje…(2012) je kakršnokoli dajanje terapije otrokom v vrtcih odsvetovano.

Izjeme veljajo edino za primere, ko ima otrok:

  • vročinske krče,
  • močno alergijo,
  • astmatične napade,
  • epilepsijo in podobne bolezni.

Za vse te primer velja, da prinesejo starši pisna navodila zdravnika o dajanju zdravila.

Previjanje

Najmlajše otroke previjamo po zajtrku, pred spanjem, po počitku in po potrebi. Plenice, ki jih otrok v 1. starostnem obdobju potrebuje med bivanjem v vrtcu, priskrbi vrtec. Če se izkaže, da ima otrok alergijo na plenice, ki jih zagotovi vrtec, je potrebno predložiti zdravniško potrdilo osebnega pediatra in vrtec v sodelovanju s starši priskrbi ustrezne plenice.

Čiščenje zob

Zaradi sporne higiene pri čiščenju zob si otroci v vrtcu ne umivajo zob, pač pa si po vsakem obroku splaknejo zobe. Enkrat letno otroke drugega starostnega obdobja obišče višja medicinska sestra, ki jih na igriv način nauči pravilnega čiščenja zob. K boljši higieni zob prispevajo tudi jabolka, ki so v igralnicah na voljo ves dan.

Podrobna navodila glede zdravstveno – higienskega režima v vrtcu (ukrepanja ob pojavu bolezni, ukrepanje ob poškodbah, zagotavljanje ustrezne higiene…) lahko preberete tukaj.