Bivanje v naravi

Domov / Programi / Bivanje v naravi

Stalne dodatne dejavnosti so: letovanje, zimovanje in bivanje na kmetiji. O izvedbi teh oblik se odločamo vzgojitelji skupaj s starši, nato jih uvrstimo v načrt oddelka in enote. Letovanje in zimovanje sta namenjeni otrokom, ki so v vrtcu zadnje leto pred vstopom v šolo, in trajata najmanj tri in največ pet dni. Bivanje na kmetiji je namenjeno otrokom od tretjega do šestega leta starosti in traja tri dni. Vzgojitelji presodimo ali je ločitev od staršev za določenega otroka primerna ali ne in se o primernosti vključitve skupaj pogovorimo.