Lokacije

VIŠKI VRTCI so vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja predšolsko vzgojo v petih hišah.

Uprava

Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 24 45 140

Dobrodošli na straneh Viških vrtcev

V Viških vrtcih razvijamo pogoje, v katerih omogočamo in spodbujamo vsestranski razvoj otroka. Pri tem nas vodi načelo uravnoteženosti.

Povezujemo se s starši otrok, saj se zavedamo, da ravno odnos med starši in otrokom znatno opredeljuje njegov svet. Sodelovanje je toliko pomembnejše ob pluralnosti vrednot in življenjskih stilov, s katerimi se srečujemo pri našem vsakodnevnem delu. Ohranjamo odprt dialog v spoštljivem odnosu.

Zavezani smo stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju. Le tako lahko namreč gojimo lastno strokovno misel in avtonomnost, ki nam obogatena z občutljivostjo omogoča podporo otroku in družini za njihovo dobrobit.

Aktualno

ŠOLA ZA STARŠE

Spoštovani starši, napovedujemo predavanje v okviru Šole za starše. Tokrat z naslovom Priprava na vstop v šolo. Predavanje bo potekalo...

Svetovni dan spanja

19. marca 2022 bomo že 15. obeležili svetovni dan spanja, zato v mesecu marcu sodelujemo pri ozaveščanju o pomenu spanja...

Osnovni program

Vzgojni program Viških vrtcev je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa, to je Kurikuluma za vrtce.

Obogatitveni program

Pedagoški delavci pogosto obogatijo osnovni program z znanjem, spretnostmi in veščinami, ki so jih pridobili z dodatnim izobraževanjem in spopolnjevanjem. Takšne obogatitvene dejavnosti so delavnice s posameznih področij, nastopi, obiski predstav, knjižnic in muzejev, izleti, zabave v pižamah, vsebine Malega sončka in dejavnosti za razvijanje bralne kulture.

Viški vrtci – 5 hiš pod eno streho

Rožna dolina

Cesta 27. aprila 12, 1000 Ljubljana

Hiša pri ladji

SKAPINOVA ULICA 2 IN 4, 1000 LJUBLJANA

Jamova

JAMOVA CESTA 23, 1000 LJUBLJANA

Bičevje

VIDMARJEVA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA

Študentski domovi

SVETČEVA 9, 1000 LJUBLJANA
0 Otrok na leto
0 lokacij
0 Igralnic
Skip to content