Osnovni

Domov / Programi / Osnovni

Osnovni program

Vzgojni program Viških vrtcev je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa, to je Kurikuluma za vrtce.
Pri načrtovanju vzgojnega dela skrbimo, da poteka pedagoški proces tako, da upoštevamo splošne razvojne lastnosti predšolskega otroka in da sledimo osebnostnim značilnostim oziroma razvoju posameznega otroka. Pri načrtovanju dela in življenja v vrtcu upoštevamo tudi ritme v naravi ter kulturo in tradicijo okolja, v katerem živimo. Področja dejavnosti, v okviru katerih načrtujemo vsebine dela, so: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Osnova vsem dejavnostim je igra, ki je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in njegovega mesta v njem.

 

Skip to content