Sklad

Domov / O nas / Sklad

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. št. 16/07, 36/08 in 58/09), v 135. členu določa, da vrtec lahko ustanovi sklad za tiste sestavine vzgojnega programa, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, npr. za nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela, spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti, pomoč socialno šibkim otrokom in za promocijo vrtca v javnosti.

Sklad Viških vrtcev je bil s sklepom Sveta zavoda ustanovljen dne 27. 1. 2010. Sklad upravlja Upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so trije predstavniki vrtca in štirje predstavniki staršev.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Donatorska sredstva se po sklepu Sveta zavoda nakazujejo na redni transakcijski račun Viških vrtcev odprt pri UJP: 01261 – 6030637926, s sklicem 200 – Sklad Viški vrtci, s sklicem 205 – socialna pomoč otrokom.

Skip to content