Dodatne dejavnosti

Domov / Programi / Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti, ki jih izvajamo po posebnem dogovoru s starši so gibalno plesna vzgoja, tuj jezik ter gibalne urice. Predloge za izvajanje dejavnosti sprejemamo na prvih sestankih s starši in jih določimo z letnim delovnim načrtom.

Izvajajo jih zunanji izvajalci oziroma sodelavci, katerih usposobljenost mora ustrezati zahtevam in kriterijem za delo s predšolskimi otroki. V vrtcu lahko sprejmemo predlog staršev  o določeni dejavnosti, vendar v primeru, da nihče od zunanjih izvajalcev ne zadovoljuje kriterijev za delo z otroki v viških vrtcih, dejavnosti ne izvedemo.Če zunanji sodelavci izvajajo dejavnosti pri otrocih prvega starostnega obdobja, je nujna soudeležba vzgojitelja. V primeru, da gre za že utečene dejavnosti z izvajalcem, ki ga otroci dobro poznajo, pa ta običajno ni več potrebna.

Gibalne urice izvajajo športni pedagogi smučarskega društva novinar in so namenjene otrokom od 3 – 6 leta starosti.
Namen gibalnih uric je, da otroka na enostaven, prijazen in igriv način popeljemo v svet telesne aktivnosti in športnih iger. Gibanje je ena izmed primarnih otrokovih potreb. Z njim otrok odkriva sebe in svoje telo, preizkuša, kaj zmore. Ob razvijajočih se spretnostih in sposobnostih doživlja veselje ter si pridobiva samozavest. Z gibalno igro otrok razvija svoje telesne značilnosti in gibalne sposobnosti ter zadovoljuje potrebo po gibanju, zato je otrokom potrebno ponuditi čim več pozitivnih gibalnih spodbud in izkušenj. Potrebno jih je spodbujati, da iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, da se igrajo in preizkušajo športne rekvizite na lasten oz. izviren način.

Tečaj angleškega jezika
Tečaji za 4 – 6 letne otroke izvaja jezikovna šola BIP, potekajo v popoldanskem času v prostorih vrtca. Program je prilagojen starosti otrok in njihovi psihofizični razvitosti. Otroci  bodo na podlagi 25 – 38 urnega programa spoznali do 200 besed, osnovne fraze ter osvojili 15 – 20 pesmic. Pri učnih uricah si bodo pomagali z avdio in video vsebinami, s slikovnim gradivom, z igrami, plesom ter pravljicami. Na zaključni uri se bodo mali anglisti predstavili staršem s kratkim nastopom. 

Plesno – gibalne delavnice
Plesno – gibalne delavnice so celoletnega značaja in potekajo enkrat tedensko 50 – 60 minut. Namenjene so otrokom od 4 – 6 leta. Izvajata jih Neva Kralj, plesna pedagoginja in koreografinja, spec. pomoči  z umetnostjo- plesna terapevtka in Nina Zorko, univ. dipl. vzgojiteljica, spec. plesne terapije in plesalka. Na delavnicah otroci poleg bistvenih plesnih sposobnosti preko telesa in giba spoznavajo pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti ter zavedanja gibanja za zdrav način življenja in doživljanje ugodja ob gibanju. Velik poudarek je namenjen tudi kvalitetnemu glasbenemu izboru, od različnih malih inštrumentov, slovenske ljudske glasbe, klasične in instrumentalne glasbe, meditativne, otroške do tradicionalne glasbe tujih dežel.

Skip to content