Sestanki s starši

Domov / Lokacije / Rožna dolina / Sestanki s starši

Sestanki s starši imajo bolj informativno kot problemsko funkcijo. Na teh sestankih seznanjamo starše z delovnimi načrti, okvirnimi informacijami o poteku dela v skupini in vrtcu, morebitnih spremembah ipd. Te sestanke lahko skličeta vzgojitelj ali predstavnik oddelka v Svetu staršev. Z vidika porabe časa je najbolj ugodno, če se uskladita na skupnem sestanku.

SkupinaTermin
Kaja Zadnikar
Tina Centa
11. 09. 2019 ob 16.30
Timija Pahor
Vik Kovačec
26. 09. 2019 ob 16.30
Sandra Prelec
Boško Milinković
25. 09. 2019 ob 16.30
Tatjana Mišmaš
Boštjan Makovec
19. 09. 2019 ob 16.30
Gašper Podstudenšek
Petra Židan
17. 09. 2019 ob 16.30
Nuša Junkar
Sabina Mavrin
16. 09. 2019 ob 17.00
Matic Juvan
Cristina dos Santos Caserman
11. 09. 2019 ob 16.30
Jelka Roblek
Sneža Zavodnik Kuhar
19. 09. 2019 ob 16.30
Brigita Laznik
David Trček
25. 09. 2019 ob 16.30