Programi

Domov / Programi

Vrste oddelkov

Najbolj očitne razlike , ki izhajajo iz starostno določenih potreb, so v programih za otroke prvega starostnega obdobja (od 1. do 3. leta) in programi za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. do 6. leta). Potrebe otrok, ki so pogojene z njihovo starostjo, so osnova za oblikovanje oddelkov.

Ti oddelki so:

 • Homogeni – v njih se otroci po starosti razlikujejo največ za eno leto. Število otrok je:
  • v oddelku prvega starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 otrok,
  • v oddelku 3 do 4-letnih otrok najmanj 12 in največ 17 otrok,
  • v oddelku 4 do 6-letnih otrok najmanj 17 in največ 22 otrok.
 • Heterogeni oddelki – v njih so otroci, ki se po starosti razlikujejo od 1 do 3 let. Število otrok je:
  • v oddelku prvega starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 otrok,
  • v oddelku drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok.
 • Kombinirani oddelki – v njih so otroci obeh starostnih obdobij, torej iz prvega in drugega starostnega obdobja. V takem oddelku je najmanj 10 in največ 17 otrok.

Po sklepu Mestne občine Ljubljana in v skladu z zakonom se od vključno šolskega leta 2003/2004 dalje, število otrok v posameznem oddelku vrtca lahko izjemoma poveča za dva otroka.