Sestanki s starši

Domov / Lokacije / Jamova / Sestanki s starši

Sestanki s starši imajo bolj informativno kot problemsko funkcijo. Na teh sestankih seznanjamo starše z delovnimi načrti, okvirnimi informacijami o poteku dela v skupini in vrtcu, morebitnih spremembah ipd. Te sestanke lahko skličeta vzgojitelj ali predstavnik oddelka v Svetu staršev. Z vidika porabe časa je najbolj ugodno, če se uskladita na skupnem sestanku.

Datumi sestankov bodo ažurno objavljani tukaj:

SkupinaTermin
Mateja Černelč
Danaja Smolnikar
12. 09. 2018 ob 16.20
Mojca Rezelj
Zala Logar/Maruša Jarc
13. 09. 2018 ob 16.20
Branka Ambrožič
Renata Kostiov
13. 09. 2018 ob 16.20
Marija Korelc
Pia Grižon
20. 09. 2018 ob 16.15
Maja Okrožnik
Tatjana Kržič Kumše
19. 09. 2018 ob 16.15
Andrejka Moškerc Barbič
Anita Verk
19. 05. 2018 ob 16.15
Damjana Janeš Kovačič
Maja Križaj Hudobivnik
20. 09. 2018 ob 16.15
Majda Kamnik
Tilen Pavlič
20. 09. 2018 ob 16.00
Breda Pavlovič
Siniša Borovičanin
2. in 4. ponedeljek od 17.45-19.00