Pravice otrok in staršev

Domov / Za starše / Pravice otrok in staršev

Vsi, ki posredno in neposredno skrbimo za otroke v Viških vrtcih, priznavamo, spoštujemo in si po svojih najboljših močeh prizadevamo za uveljavljanje pravic otrok in staršev, kot izhajajo iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah (1948), Konvencije o otrokovih pravicah (OZN, 1989), Deklaracije o psiholoških pravicah otroka (Mednarodno združenje šolskih psihologov, 1979), Ustave republike Slovenije in Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu.

Pravica vsakega otroka je varno, zdravo in srečno otroštvo. To jim zagotavljamo tako, da jim nudimo varstvo, oskrbo, vodenje, vzgojo, delo, učenje in igro. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v sozvočju z otrokovimi individualnimi posebnostmi in razvojnimi značilnostmi, upoštevajoč tudi otrokove želje, mnenja in interese.

Spoštujemo in upoštevamo ustavno pravico staršev do vzdrževanja, izobraževanja in vzgajanja svojih otrok. Priznavamo vam vlogo primarnih skrbnikov s pripadajočo odgovornostjo za otrokovo vzgojo in razvoj. Zato z vami vzdržujemo odprt dialog, ki nam omogoča obojestransko seznanjanje z različnimi informacijami, dejstvi, značilnostmi, vrednotami in načeli ter strokovnimi spoznanji, ki so pomembna za otrokovo vzgojo in razvoj. Pri tem spoštujemo in varujemo zasebnost družine.