Vpis v vrtec v šolskem letu 2020/2021

 

 

Mestna občina Ljubljana

O B V E Š Č A

 

o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce

za šolsko leto 2020/2021.

 

Vpis bo potekal v vrtcih  

vsak delovni dan od 2. do 16. marca 2020 v času uradnih ur,

v četrtek, 5. in 12. marca 2020, pa do 18. ure.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. l. 2019/2020
  • starši, ki so vlogo oddali po 16. 3. 2019 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

 

 

V vrtec vpisujete izključno otroke, ki v vrtec še niso vključeni. Starši otrok, ki so v vrtec že vključeni, vloge ne oddajate ponovno.

Vse podrobnosti najdete v priponki Vpis v vrtec

VLOGA ZA VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021