Vpis v vrtec v šolskem letu 2020/2021 v času epidemije koronavirusa

NUJNO OBVESTILO!

Obveščamo vas, da bo vpis predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2020/2021 potekal kot dogovorjeno in sicer se bo zaključil s ponedeljkom, 16. 3. 2020.

Sprememba se nanaša na način oddaje. V vrtce NI DOVOLJENO OSEBNO prinesti vloge ali kakršnekoli dokumentacije, temveč starši le-to skenirajte in jo oddajte po e-pošti na info@viskivrtci.si ali oddajte kot priporočeno pošiljko na pošto najkasneje do 16. 3. 2020 oz. na pooblaščenem bencinskem servisu družbe Petrol do istega dne, najkasneje do 24.00 ure. 

Tako kot običajno, boste v nekaj dneh na dom prejeli potrdilo o prejemu vloge.

 

Mestna občina Ljubljana

O B V E Š Č A

o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce

za šolsko leto 2020/2021.

Vpis bo potekal v vrtcih

vsak delovni dan od 2. do 16. marca 2020 v času uradnih ur,

v četrtek, 5. in 12. marca 2020, pa do 18. ure.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. l. 2019/2020
  • starši, ki so vlogo oddali po 16. 3. 2019 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

 

 

V vrtec vpisujete izključno otroke, ki v vrtec še niso vključeni. Starši otrok, ki so v vrtec že vključeni, vloge ne oddajate ponovno.

Vse podrobnosti najdete v priponki Vpis v vrtec

VLOGA ZA VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Skip to content