VPIS V VRTEC 2024/2025

VPIS  OTROK V JAVNE  VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2024/25 bo potekal od 1. do 15. marca 2024.

Vlogo za vpis morajo oddati:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2023/24 in še potrebujejo vrtec,
  • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2023 in otrok ni sprejet v vrtec,
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

 

Kako bo potekal vpis?

Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:

  • oddajo osebno v vrtec,
  • pošljejo priporočeno po redni pošti,
  • oddajo skenirano po elektronski pošti.

 

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 3. do 5. aprila 2024. Po zasedanju komisij bodo staršem dne 9. aprila 2024  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

Vloga za vpis v vrtec 2024/2025

Vloga za vpis v vrtec 2024/2025_neposredno vnašanje

 

Skip to content