Šola za starše: PREHOD V OŠ

Spoštovani starši, kot imamo navado že vrsto let, v jeseni organiziramo predavanje za starše šoloobveznih otrok. Letos smo za spremembo povabili drugo predavateljico, in sicer dr. Ljubico Marjanovič Umek, ki je ena vodilnih razvojnih psihologinj v Sloveniji in je ob uvedbi devetletke sodelovala pri njeni zasnovi. Za predavanje smo jo prosili, da nam predstavi razvojne značilnosti otroka ob prehodu iz vrtca v osnovno šolo v povezavi z ustreznimi pričakovanji in zahtevami, ki jih lahko odrasli v odnosu do otrok imamo. Poleg tega pa se bomo pogovarjali tudi o pomembnem vprašanju: priprava na šolo, da ali ne? In če da, kaj...