Nujno varstvo na domu in brezplačno kosilo

Spoštovani starši,

v mislih se vsak dan ustavljamo pri vas, ki ste naše družine, z željo, da ste vi in vaši zdravi. Naša prizadevanja so v tem trenutku v prvi vrsti namenjena vzpostavitvi najnujnejše mreže pomoči. Hkrati čutimo, da smo tudi čez ta sporočila osebno povezani z vami.

V kratkem se vam bomo oglasili z vsebinami, ki so neposredno povezane z našim delom, zaenkrat pa vam v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje pošiljam dve pomembni informaciji, ki so jih pripravili na Mestni občini Ljubljana:

Varstvo otrok na domu – prostovoljci

V Mestni občini Ljubljana poteka organizacija varstva otrok na domu prosilca (staršev otroka) ali pa na domu prostovoljca, skladno z dogovorom med starši in prostovoljci. Tako otroci kot prostovoljci morajo biti zdravi in ne smejo kazati bolezenskih znakov.

Vsi javni vrtci in osnovne šole smo prejeli navodila, naj med svojimi sodelavci povabimo prostovoljce, ki bodo lahko poskrbeli za varstvo vključenih otrok iz posameznega vrtca ali šole na domu. Prav tako smo pri starših, ki ste v našem vrtcu javili potrebo po varstvu, preverili, ali ta potreba še obstaja, glede na to, da se je spremenil način organizacije varovanja otrok.  Vsem staršem, pri katerih se bo potreba pojavila in izpolnjujete kriterije za to, svetujem, da to storite tako, da mi pišete na elektronski naslov barbara.pozun@viskivrtci.si. Sama imam tudi obrazce in navodila, ki jih je potrebno izpolniti pred začetkom izvajanja varstva.

Med prostovoljnim varstvom otrok ne velja niti Zakon o vrtcih niti Zakon o osnovni šoli. Tudi ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter delovnopravna zakonodaja ne veljajo, saj gre za okoliščine višje sile. Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni zgolj starši predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. razreda, in sicer izključno za otroke, katerih starši opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Prvenstveno pomagamo zagotoviti varstvo zdravnikom in medicinskim sestram in drugemu medicinskem osebju, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami, nato nepogrešljivim delavcem v energetiki in komunikacijskih podjetjih, komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter operativcem v Slovenski policiji in Slovenski vojski. Dodatni pogoj je, da morata biti oba starša zaposlena v eni od naštetih organizacij in imata oba razporeditev dela v isti izmeni. Nadaljnji pogoj za vključitev otroka v varstvo je, da že do sedaj obiskuje vrtec ali šolo v Ljubljani.

Za vse ostale otroke, ki niso vključeni v javne vrtce ali javne šole v Ljubljani, npr. za starše otrok,  ki so vključeni v zasebne vrtce in šole, in nujno potrebujejo varstvo, priporočamo, da se obrnejo za varstvo na vodjo institucije, v katero je otrok vključen in javijo tudi MOL-u rezultat dogovora.

Za nujne primere varstva otrok, ki niso v javnih vrtcih in šolah MOL, bodo organizirali tudi prostovoljce preko Zveze prijateljev mladine Moste Polje (koordinatorka: vodja projektov za mladostnike Nina Balent – telefon 040 191 169, e-naslov nina.balent@zpmmoste.net).

Omogočili so tudi vnos podatkov za prostovoljce in starše (prosilce) preko interneta na naslednjih povezavah: Seznam prostovoljcev  za nujno varstvo otrok v MOL https://arcg.is/1mbvim  in  Seznam prosilcev – staršev  za nujno varstvo otrok v MOL https://arcg.is/1XfSyr. Predvideli smo, da si starši in prostovoljci izmenjajo po en izvod izjave, en izvod izjave prostovoljca pa obdrži koordinator.

Zagotavljanje brezplačnih kosil za otroke

Zaradi razmer, v katerih se je znašla Slovenija, so naši otroci in učenci iz socialno ranljivejših družinskih situacij v toliko težji situaciji. V okviru botrstva in drugih donacij so marsikaterim do sedaj lahko omogočili brezplačno kosilo, popoldansko malico in druge osnovne potrebščine, vendar je sedaj, zaradi zaprtja šole, ta pomoč otežkočena.

Na Mestni občini Ljubljana bodo v sodelovanju z LPP omogočili vsakodnevni dovoz kosila za najbolj ogrožene otroke, ki živijo v Ljubljani.

Spoštovani starši, morebiti v vaših družinah takšna potreba še ni nastala, vendar se situacija glede na nepredvidljivost trajanja, lahko tudi spremeni. Mislim si, da se je včasih težko odločiti in prositi za pomoč, pa vendar vas pozivam, da si v taki situaciji dovolite, da vam pomagamo. V tem primeru se obrnite direktno name in mi pišite po elektronski pošti.

Z vaše strani bom potrebovala ime in priimek otroka, vašo telefonsko številko, naslov dejanskega prebivališča in informacijo o morebitni dieti. Podatke bom morala posredovati na Mestno občino Ljubljana in na LPP, zato vam bom po najavi potrebe posredovala še soglasje, da se s posredovanjem strinjate.

In kot vedno v teh dneh, želim vam zdravja in dobrega počutja. In da bi dobro poskrbeli zase in za druge.

 

Barbara Požun

Skip to content