OZNAČEVANJE ALERGENOV V ŽIVILIH IN JEDEH

Spoštovani starši otrok, zunanji odjemalci in zaposleni,

po novi zakonodaji (3. čen Uredbe o izvajanju uredbe EU o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, Uradni list RS, 6/2014) je za obrate javne prehrane s 13. 12. 2014 obvezno označevanje alergenov v živilih in jedeh.

V Viških vrtcih smo se odločili za naslednji sistem:
1. Informacije o vsebnosti alergenov v posameznih jedeh smo zbrali v dveh tabelah:
Vsebnost alergenov v jedeh, ki se pripravijo v kuhinji enote Jamova
Vsebnost alergenov v jedeh, ki se pripravijo v kuhinji enote Rožna dolina
Tabeli sta v tiskani obliki dosegljivi tudi v vseh kuhinjah Viških vrtcev.

2. Ker v prehrani otrok ni omejitev glede uživanja alergenov in ker za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano pripravljamo individualne dietne jedilnike, alergenov na jedilnikih ne bomo označevali.

Lepo vas pozdravljamo,

Petra Osterman                          Barbara Požun
org. prehrane in ZHR                  ravnateljica