Javno naročilo: Sanacija notranjih prostorov vrtca Viški vrtci enota Jamova, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Projektna dokumentacija

Načrt arhitekture

Načrt elektro inštalacij

Načrt razsvetljave

Načrt strojnih inštalacij