Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Otrokom s posebnimi potrebami z ustrezno odločbo omogočamo vključitev v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja v okviru rednih oddelkov. Nosilci programov za posamezne otroke so vzgojitelji, dodatno strokovno pomoč pa izvajajo zunanje sodelavke, ki so del Mobilne službe za dodatno strokovno pomoč.

Dodatno strokovno pomoč v skladu z možnostmi Mobilne službe nudimo tudi tistim otrokom, ki imajo priporočilo strokovnih timov Centrov za duševno zdravje, ki delujejo v okviru zdravstvenih domov.

Navodila h Kurikulu za vrtce v Programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami