Govorilne ure

Za vse obširnejše informacije prihajate starši na govorilne ure, kjer se podrobneje pogovorite o svojem otroku ali o stvareh v okviru vrtca, ki vas bolj zanimajo. Termine določi vsak vzgojitelj sam in so objavljeni v spodnji tabeli. Obisk na posamezni govorilni uri predhodno najavite vzgojitelju.

Termini govorilnih ur so objavljeni na spletnih straneh posamezne enote.