Obogatitveni program

Pedagoški delavci pogosto obogatimo osnovni program z znanjem, spretnostmi in veščinami, ki smo jih pridobili z dodatnim izobraževanjem ali pa z dejavnostmi, ki se nam zdijo pri vzgojnem delu tako pomembne, da jih ponudimo otrokom in staršem. Takšne obogatitvene dejavnosti so delavnice s posameznih področij, nastopi, obiski predstav, knjižnic in muzejev, izleti, zabave v pižamah, vsebine Malega sončka in dejavnosti za razvijanje bralne kulture. Pri teh dejavnostih starši plačate le morebitne stroške prevoza in vstopnine. Pedagoški delavci vsako leto sproti pripravimo načrt obogatitvenih dejavnosti, jih predstavimo na prvih sestankih s statrši, se o njih skupaj z vami dogovarjamo in odločamo, nato pa izbrane oblike uvrstimo v načrt oddelka in enote.


V šolskem letu 2013/14 pod vsebinskim vodenjem Smučarskega društva Novinar že drugo leto izvajamo program integracijskih uric s področja gibanja za otroke od 3. do 6. let. Več si lahko preberete tukaj.